CÔNG THỨC VỚI MẬT ONG

#BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

mật ong 07

Mật ong hoa nhãn
loại 100ml

69 000 Đ

mật ong 07

Mật ong hoa nhãn
loại 280ml

129 000 Đ

mật ong 07

Mật ong hoa nhãn
loại 500ml

199 000 Đ

mật ong 07

Mật ong hoa nhãn
loại 1000ml

349 000 Đ